Ordlista

 

Ordlista

 

Atmosfäriska störningar:

Joniseringen av atmosfären skapar skikt vilka speglar radiosignalen mot jorden, se solfläckar, solutbrott, solmaxima. Rent fysikaliskt är störningarna mindre högre upp i frekvens. Skillnaderna är små mellan 31 och 155 MHz bandet.

   

Alarmfunktion:

Funktion för att vid nöd eller fara kunna påkalla uppmärksamhet.

   

Alock:

Automatisk låsfunktion av radion. Förhindrar oavsiktliga knapptryckningar

   

Aktiva kanaler:

Kanaler som är inkopplade och kan användas.

   

Avstängda kanaler:

Kanaler som ej är inkopplade och kan användas.

   

Bakgrundsbelysning:

Hela displayen belyses kraftigt bakifrån.

   

Bakgrundsbrus:

Störningar från avlägsna atmosfäriska urladdningar och andra elektriska störningar.

   

Batt:

Batteri, se batterityp och batterivarning.

   

Batterimätare:

Visar batterinivån i ett antal steg.

   

Batterisparfunktion:

Radion stänger automatiskt av och på delar av mottagaren för att minska strömförbrukningen.

   

Batterityp:

NiMH, Li-lon och alkaliska batterier med olika antal celler.

   

Batterivarning:

Varning för låg batterinivå. Visuellt i displayen och akustiskt i högtalaren eller öronmusslan.

   

Bordsladdare:

Oftast snabbladdare, laddar med 230V eller 12V.

   

Brusnivå:

Bakgrundsbrusets signalstyrka, vanligen lågt på natten och högt på dagen.

   

Brusspärr:

Anordning som utestänger brus och andra störningar från inkommande signaler med lägre styrka än den som brusspärren är inställd på.

   

Bärvåg:

Radiofrekvent signal på vilken någon form av information kan moduleras, se modulation.

   

CH:

Channel, se kanal samt aktiv och avstängd kanal.

   

CTCSS:

Continues Tone ControI Squelch System, tonfunktion som ersätter den vanliga brusspärren. När en förvald pilotton mottages i radion öppnar högtalaren.

   

Display:

Fönster som visar funktioner och inställningar på radion.

   

Driftstid:

För batterier, beräknas vid 90% passiv mottagning, 5% aktiv mottagning och 5% sändning (90-5-5%) (Reservation för olika angivelser mellan olika fabrikat på marknaden).

   

Frekvens:

Antalet svängningar per sekund, 31MHz = 31miljoner/sekund och 155MHz=155miljoner/sekund.

   

Frekvensband:

Av Post och Telestyrelsen bestämt frekvensområde avsett för radioförbindelse t.ex. 31MHz och 155 MHz bandet for jaktradio.

   

Frekvensmodulering:

FM, bärvågens våglängd (bredd) Förändras med frekvensen på talet.

   

Frekvenstolerans:

Tillåten avvikelse från angiven frekvens.

   

Förkortningsspole:

Induktansspole, som kan ersätta viss del av antennen. Radiatorn kan därigenom göras kortare.

   

Grannkanalsselektivitet:

Se selektivitet.

   

Handkapacitans:

Kroppen är i viss mån elektriskt ledande och fungerar där för som ett jordplan.

   

Headset:

Öronmussla med sändningstangent, för enkelt handhavande.

   

Hörselskydd:

Kåpor som utestänger oönskat ljud. Aktiva hörselskydd kan kopplas till radion.

   

Hertz:

Hz, enhet för frekvens. 1 Hz = l svängning per sekund.

   

IP-klassning:

Internationell klassificering av skalskydd mot damm och vatten. IP-67 = damm och vattentät.

   

Jordplan:

Utgöres av yttre jordplan eller en del av antennen som samverkar med radiatorn.

   

Kanal:

Bestämd frekvens avsett for radioförbindelse. Ex. kanal I = 31,930 MHz på 3l MHz bandet och kanal l = 155,425MHz på l 55MHz bandet.

   

Kanalseparation:

Avståndet mellan två kanaler. 31 MHz bandet 10 Khz och för l55 MHz bandet 25 KHz.

   

Knappljud:

Ett ljud vid varje knapptryckning.

   

Kastantenn:

En bärbar antenn med separat jordplan och radiator. Avsedd att kasta upp i ett träd för att ge längre räckvidd. Ökar räckvidden 2 till 4ggr.

   

KHz:

Kilohertz, enhet för frekvens. 1KHz= 1000svängningar per sekund.

   

Kristall:

Komponent som vibrerar med hög hastighet och som ger elektriska svängningar av viss frekvens.

   

Känslighet:

Mottagarens förmåga att ta emot inkommande signaler. Väsentligt för räckvidden, bättre än 0,20uV vid 12dB SINAD.

   

MHz:

Megahertz, enhet för frekvens. 1 MHz = 1.000.000 svängningar per sekund.

   

Mikrofon:

Omvandlar talet till en elektrisk signal.

   

Modulation:

Bärvågens frekvensavvikelse i takt med mikrofonsignalen som i sin tur påverkas av talet, se mikrofon.

   

MONI:

Monitor, avlyssna en radiokanal genom att gå förbi brusspärren.

   

MPU:

Mikroprocessor som styr all logik och displayen i radion.

   

Nominell batterispänning:

Angiven driftsspänning.

   

Normalladdning:

Vanligtvis med väggladdare 10 till 14 timmar.

   

Ohm:

Enhet för likströmsmotstånd.

   

Pilotton:

Ohörbar ton, som sänds konstant och öppnar högtalaren enbart vid rätt ton. Det finns 39 olika från 67,0 tiII 250,3Hz, se CTCSS.

   

PWR:

Power, se uteffekt.

   

PTT:

Push ToTalk =sändningstangent.

   

Radiator:

Strålande antennelement.

   

Radioskugga:

Områden eller platser där radiovågorna försvagas och därmed ger kortare räckvidd.

   

RESET:

Återställa radions funktioner och inställningar till de ursprungliga eller de egna sparade.

   

RX:

Receiver = mottagare.

   

Räckvidd:

Avståndet inom vilket man kan upprätthålla kommunikation.

   

SAVE:

Se batterisparfunktion.

   

Selektivitet:

Radions förmåga att återge signaler från ett smalt frekvensområde.

   

SC:

Scanning, Automatisk kanalavsökning för att lyssna på 2 eller flera kanaler.

   

Självurladdning:

Batteri, som inte används tappar sin kapacitet, se underhållsladdning.

   

Snabbladdning:

2 till 4 timmar med bordsladdare.

   

Solfläckar:

Uppstår på ställen där solens magnetfällt tränger upp genom solytan.

   

Solmaxima:

Varierar med intervall på 11 år. Solfläckarnakarna blir större och fler, solen får fler utbrott, och joniseringen av atmosfären ökar, se atmosfäriska störningar.

   

Solutbrott:

Ett sätt för solen att göra sig av med magnetfält. Plasmamoln slungas ut i rymden tillsammans med stark elektromagnetisk strålning.

   

SQ:

Squelch, se brusspärr. Strömsparare, se batterisparfunktion.

   

Strömsparare:

Se batterisparfunktion

   

TONE:

Se CTCSS och pilotton.

   

Tonfunktion:

I-tonssändare/-mottagare, som öppnar högtalare vid rätt ton, se CTCSS och tonscanning.

   

Tonscanning:

Automatisk avsökning av alla 39 pilotonerna.

   

TX:

Transmitter = sändare.

   

Underhållsladda:

Ladda för att motverka självurladdning.

   

Uteffekt:

Till antennen utmatad effekt.

   

Våglängd:

Avståndet mellan topparna i radiosignalen: 31MHz = 10m 155MHz= lm

   

Väggladdare:

För laddning med 230V. Normalt via ett uttag i radion.

   

Öronmussla:

Ersätter högtalaren, för tyst passning.