Räckvidd

Räckvidd och pilottoner för jaktradio

När du väljer pass i skogen så är det inte det första du tänker på om din jaktradio kommer att fungera bra just där. Många andra aspekter påverkar ditt beslut så som vindriktning, viltväxlar synfält och säkerhet. Men faktum kvarstår att det ofta är så att just där du valt att ha ditt pass inte är bra som kommunikationsplats för din jaktradio, många gånger kan det löna sig att flytta på sig bara en liten bit för att få bättre räckvidd. Du måste dock säkerställa säkerheten först innan du flyttar dig från ditt pass. Andra saker du kan öra för att förbättra räckvidden på din jaktradio är att använda dig av en längre antenn, detta är det säkraste och mest effektiva sättet att få bättre räckvidd på din radio. Andra saker att tänka på är att tillbehör så som bluetooth och alla typer av externa mikrofoner försämrar styrkan på signalerna du sänder ut, därför hörs de som använder det ofta sämre. Ha därför med dig en öronsnäcka utan mikrofon i fickan eller i din jaktryggsäck så du kan byta ifall det att du hamnar i utkanten av jaktområdet och dina jaktkamrater har svårt att höra dig.

 

Brusspärr

Brusspärr (Squelchen) har som uppgift att filtera bort alla de störningar som finns på alla frekvenser. Dessa störningar finns alltid och kommer från bakgrundsbrus från alla andra radiosignaler och även från atmosfäriska störningar. Öppnar man upp brusspärren helt kommer man att höra detta brus. På de allra flesta moderna jaktradioapparater är detta automatikt inställt, med på de apparater som har brusspärr kan man få lite längre räckvidd genom att vrida reglaget något närmare nivån för när störningarna kommer att höras. Detta beror helt enkelt på att den intsällning som råder på radion är högre an signalerna från dina jaktkamrater som står i utkanten av radions räckvidd.

 

CTCSS - Pilotton

 

CTCSS eller som i vardaglig mun kallas för pilotton, förkortas (Continuous Tone Coded Squelch System) Har kommit till för att minnimera risken att få in oönskad kommunikation och störningar från andra användare och jaktlag. Pilotton är en ohörbar signal som läggs på kanalen. Mottagarens radio öppnar endast upp för lysning om denna ton som radion är inställd på skickas ut från en annan jaktradio. På detta sätt kan man “dela upp” en kanal i många olika underkanaler för att slippa höra andra jaktlag. Tänk på att detta inte är någon kryptering och att alla som kör på öppen kanal (Inställd utan pilotton) kan höra vad som sägs.

 

Jaktradions och antennens placering

När du har radion i en radioficka skall antennen vara fri från kroppen och vara fri över axeln. Detta för att människokroppen delvis är en elektriskt ledande, vilket påverkar radiosignaler. Effekten kan demonstreras om man vidrör antennen till en vanlig enkel transistorradio, då det uppstår ett “brummande” ljud. Dessa antenner är ej inkapslade så effekten blir extra tydlig. Detta kan enkelt undvikas genom att använd en bärsele, eller se till att dina jaktkläder har en högt placerad radificka. En annan sak att tänka på är att när du håller i jaktradion blir jordplanet bättre och ökar räckvidden. Det kan därför vara bra att faktiskt ta upp radion ur fickan och hålla upp den lite för att öka på räckvidden när du förstår att dina jaktkamrater har svårt att höra dig, dels får du antennen säkert fri från din kropp och förstärker sändningen en aning.